Gløshaugen hovedbygget

MINIPORTRETTET: Rolf Sandven

Hva forsker du på nå?

Mitt hovedområde er bestemmelse av jords mekaniske egenskaper. I det siste har jeg forsket mest på prøvetaking av jord, og hvordan vi kan oppnå prøver som er mest mulig uforstyrret og lik den naturlige tilstanden i materialet. Dette er viktig i geoteknikken, da våre beregninger og analyser er basert på at vi bedømmer jordas egenskaper og oppførsel riktig.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk 5 millioner kroner?

Jeg ville overført pengene til tsunamiforskerne ved vårt nasjonale forskningssenter for geo-relaterte naturkatastrofer, International Centre for Geohazards (ICG), hvor vår Faggruppe for geoteknikk er partner. Pengene kunne bidra til å videreutvikle systemer for sikrere varsling.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Når finner vi den perfekte organisasjonsmodellen for NTNU, og hvor mye vil den koste av tid og penger?

Din siste aha-opplevelse?

I fjor, på en strand i Sør-Frankrike, etter en lang og vanskelig utviklingsperiode testet vår laboratorie- og verkstedlab ut en ny prøvetaker for gassholdig jord, som del av et EU-prosjekt. Med bølger fra Biscaya-bukta sprutende rundt ørene viste vi at vårt konsept for måling av gassinnhold i sandmassene fungerte og gav realistiske resultater.