Sofia, Bulgaria

LÆRER BULGARIA OM PROSJEKTLEDELSE

Bulgaria har oppdaget at forskningsmiljøet SINTEF/NTNU sitter på tung kompetanse innen prosjektledelse, og ønsker å få overført erfaringer og kompetanse. Før jul ble det holdt et seminar for en større forsamling fra det bulgarske finansdepartementet, og til våren skal det gjennomføres tilsvararende seminar for utdanningsdepartementet.

Bakgrunnen for prosjektet er Bulgarias status som ventekandidat for EU-medlemskap, og behovet for å utvikle institusjoner og ulike former for administrativ og politisk kompetanse. Et EU-medlemskap vil medføre en betydelig omstilling for et av Europas fattigste land – både når det gjelder byggeprosjekter for å utvikle infrastruktur og omstillingsprosjekter av departementer og etater.