FORSKNINGSSJEFENS FOKUS: Finn Egil Skjeldestad

Hva har fokus i ditt miljø akkurat nå?

2005 vil være et «foredlingsår » for avdelingen der vi skal publisere mange av de data vi har opparbeidet gjennom flere år. Akkurat nå er vi inne i avslutningen av et stort prosjekt som omhandler et virus med kreftfremkallende egenskaper.

Dette er et fireårig prosjekt som omfatter over 70 medarbeidere rundt om i Norge som har vært behjelpelig med å organisere og gjennomføre datainnsamling for oss. Vi har tatt prøver av og intervjuet 900 kvinner hvert halvår over fire år. Det er gjennomført nær 7000 intervju, og over 120 000 prøver er analysert. Nå blir jobben å analysere og finne ut hvor farlig viruset er for kvinner. Vi blir to som skal jobbe heltid med dette framover.

I tillegg er vi inne i viktig analysefase på et treårig prosjekt der vi ser på Chlamydia-infeksjonenes egenskaper til å nedsette fruktbarheten hos kvinner. Vi har data på plass og er inne i utfordrende analyse- og skrivefase.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Studier av smittsomme sykdommer fram i tid er tidkrevende og kompliserte å gjennomføre. På grunn av at det er så vanskelig å få inn populasjonsbaserte data, har man hatt begrenset kunnskap på disse to områdene. Våre prosjekter gir ny kunnskap, som har større interesse internasjonalt enn i Norge.