And the winner is: Italiensk marmor

Mange nordmenn har stilt spørsmål om det er nødvendig å hente inn marmor fra Italia når vi har så mye fin stein i Norge.

VI SNAKKER OM DEN NORSKE OPERA – en bygning som vil bli det største kulturbygget i Norge siden Nidarosdomen. Her skal stein dekke skråtak og flater på til sammen 25 000 kvadratmeter. Det betyr nesten åtte tusen tonn stein.

Norske produsenter har vært rasende. Nordmenn flest uforstående. Dette kunne vært en gyllen anledning til å få markedsført norsk stein. Hvorfor har man valgt Italia?

Da det endelige steinvalget ble foretatt av Statsbygg i oktober, hadde flere aktører samlet inn informasjon til å kunne ta en avgjørelse. SINTEF hadde foretatt en omfattende teknisk uttesting av samtlige steintyper som ble tilbudt, og i tillegg gjort en grundig vurdering av vedlikehold av steinen. Forskerne hadde også mye kunnskap rundt hvordan stein oppfører seg i bruk, og et stort testprogram brakte fram resultater som ble overlevert Statsbygg. I denne vurderingen av teknisk kvalitet, som tellet 20 prosent av den samlede vurdering, ble brasiliansk og spansk granitt vinnerne. Men Statsbygg hadde også andre kriterier å gå etter – som pris (50 prosent), livssyklus, estetikk og leveringsdyktighet.

Tilbudene som kom inn, ga en prisforskjell på nesten 50 millioner kroner mellom italiensk marmor og norsk granitt. Et viktig moment. Et annet viktig punkt var at både Snøhetta arkitektkontor og juryen anbefalte hvit stein på operaen, og at produksjon i Norge av hvit stein ikke er i nærheten av størrelsen på det volum som er nødvendig. Skulle norsk granitt ha dekket alt av tak og flater, ville det trenges mer enn hele den samlede årsproduksjon av hvit granitt i Norge! Det kom imidlertid en glad melding til Rennebu like før jul: Det vil bli norsk granitt, og det vil bli mer enn man hadde håpet på! Med ca. 5000 kvm på vertikale fasader og på flater som kommer i kontakt med sjøen, sier ordføreren i Rennebu seg godt fornøyd og håper ordren vil gi ringvirkninger framover.

 

Tekst: Åse Dragland

 

 DEN ITALIENSKE MARMOREN kommer fra steinbruddet La Facciata, i det kjente marmordistriktet utenfor byen Carrera i Nord-Italia. Statbygg har inngått kontrakt med firmaet Campolonghi.

DEN ITALIENSKE MARMOREN kommer fra steinbruddet La Facciata, i det kjente marmordistriktet utenfor byen Carrera i Nord-Italia. Statbygg har inngått kontrakt med firmaet Campolonghi.

RENNEBU GRANITT er en ung bedrift som holder til sør for Berkåk. Det første granittpartiet til operaen er planlagt levert på sensommeren, for på svarteste vinteren er det ingen aktivitet i steinbruddet.

RENNEBU GRANITT er en ung bedrift som holder til sør for Berkåk. Det første granittpartiet til operaen er planlagt levert på sensommeren, for på svarteste vinteren er det ingen aktivitet i steinbruddet.

1000 µm = 1 mm

1000 µm = 1 mm

1000 µm = 1 mm

1000 µm = 1 mm

HVIT MARMOR • Har generelt størst anvendelse innendørs, i det minste i ny historisk tid • Meget lav porøsitet/vannopptaksevne  • Kan både ha lavere og høyere styrke enn granitt  • Lavere ripe- og slitasjemotstand enn granitt  • Reagerer med sure løsninger Hvit marmor beholder hvitheten bedre enn granitt når den er våt. Misfarging kan inntreffe over tid i enkelte typer. Marmor har høyere reaktivitet overfor forurenset luft enn granitt. Mange varianter viser god holdbarhet, men enkelte kan ha en ugunstig sammenbinding mellom bestanddelene som påvirker estetikk, styrke og holdbarhet.

HVIT MARMOR
• Har generelt størst anvendelse innendørs, i det minste i ny historisk tid
• Meget lav porøsitet/vannopptaksevne
• Kan både ha lavere og høyere styrke enn granitt
• Lavere ripe- og slitasjemotstand enn granitt
• Reagerer med sure løsninger
Hvit marmor beholder hvitheten bedre enn granitt når den er våt. Misfarging kan inntreffe over tid i enkelte typer. Marmor har høyere reaktivitet overfor forurenset luft enn granitt. Mange varianter viser god holdbarhet, men enkelte kan ha en ugunstig sammenbinding mellom bestanddelene som påvirker estetikk, styrke og holdbarhet.

HVIT GRANITT • Egnet til de fleste anvendelser  • Liten til middels porøsitet/vannopptaksevne Middels til høy styrke  • Hard og høy ripe- og slitasjemotstand  • «Kjemisk nøytral», mostandsdyktig overfor sure løsninger Hvit granitt blir relativ mørk når den er våt, og misfarginger kan inntreffe over tid i enkelte typer. Generelt har hvit granitt god holdbarhet og bedre bestandighet enn marmor. Enkelte varianter kan være kraftig omvandlet eller forvitret – noe som påvirker både estetikk, styrke og holdbarhetsegenskaper.

HVIT GRANITT
• Egnet til de fleste anvendelser
• Liten til middels porøsitet/vannopptaksevne Middels til høy styrke
• Hard og høy ripe- og slitasjemotstand
• «Kjemisk nøytral», mostandsdyktig overfor sure løsninger
Hvit granitt blir relativ mørk når den er våt, og misfarginger kan inntreffe over tid i enkelte typer. Generelt har hvit granitt god holdbarhet og bedre bestandighet enn marmor. Enkelte varianter kan være kraftig omvandlet eller forvitret – noe som påvirker både estetikk, styrke og holdbarhetsegenskaper.