VERDIFULL MASTEROPPGAVE

En masteroppgave ved NTNU har skapt begeistring ved laboratorietanken som SINTEF Fiskeri og havbruk driver i Hirtshals i Danmark. I arbeidet med sin mastergrad har NTNUstudent Tor Berg utviklet et kamerasystem som måler posisjonen til objekter under vann. Systemet er blitt et verdifullt hjelpemiddel ved utprøving av trål og annen fiskeredskap i SINTEFs danske prøvetank. – Kamerasystemet gir tidsbesparelser og har gjort laboratoriet i stand til å tilby nye typer eksperimenter, sier forsker Vegar Johansen ved SINTEF Fiskeri og havbruk. Tanken i Hirtshals er spesiallaget for utprøving av fiskeredskap. Vannet sirkulerer i tanken. Testobjektene spennes opp og observeres i strømmen. Det nye kamerasystemet gjør det for eksempel enkelt å måle åpningen på en trål – også når testobjektet er i bevegelse.