NY BOK: SPØK FRA FUNKSJONSHEMMEDE

Marit Hoem Kvam: Du burde heller få deg glassøyne.Frifant forlag.

Marit Hoem Kvam jobber ved SINTEF Helse og har arbeidet med funksjonshemmede i hele sitt voksne liv. Hun har doktorgrad i spesialpedagogikk og er professor i rehabilitering.

Nå har hun redigert en bok med muntre glimt fra hverdagen til denne gruppen. Før hun gikk i gang med bokprosjektet, stilte hun spørsmål ved hvem som kunne tillate seg å dra vitser om det å være funksjonshemmet, og fant ut at svaret var: de funksjonshemmede selv! Boka er derfor en humoristisk samling av historier og anekdoter der funksjonshemmede er involvert. Historiene gir mennesker med ulike typer funksjonshemming anledning til å se at de ikke er alene om å møte rare fordommer og holdninger blant folk som ikke er vant med å omgås dem. Noen av opplevelsene kan representere komikk – oftest med «normalsamfunnet » som den komiske part.