Handshake

NTNU OG SINTEF STYRKER SAMARBEIDET

En prosjektgruppe med representanter fra NTNUs og SINTEFs ledelse arbeider med å utvikle en modell for tettere samhandling mellom de to institusjonene.

Målet er å styrke samarbeidet på strategisk nivå, for å øke den internasjonale konkurransekraften. Arbeidet er en naturlig videreføring av prosessen med å etablere Gemini-senter på faggruppenivå, i følge Gunnar Sand, strategidirektør i SINTEF og leder for prosjektgruppen.

Gemini-konseptet har som formål å samordne strategiske prioriteringer på faggruppenivå, slik at kvaliteten kan løftes og robustheten økes på områder hvor man sammen bestemmer seg for å være gode. Den prosessen som nå går mellom institusjonene, tilstreber å oppnå tilsvarende på institusjonsnivå.

Gunnar Sand presiserer at eierskap ikke er et tema i prosessen. For SINTEF er det ikke en aktuell problemstilling å omgjøre stiftelsen til et aksjeselskap med NTNU på eiersiden, slik Gemini skrev i forrige nummer.