sykeseng

ELDREBOOM GIR SENGEJAKT

Eldrebølgen vil kreve 2300 flere sykehussenger i 2020, hvis ikke andre tilbud bygges ut. Helse-Norge må forberede seg på dette alt nå, ifølge sykehusforsker Stein Ø. Petersen ved SINTEF.

Antallet personer over 70 år i Norge vil i 2020 være nesten 40 prosent høyere enn i dag. Årsaken til eldrebølgen er babyboomen etter 2. verdenskrig. De store fødselskullene har gitt en voldsom overgang fra de lave fødselstallene i 1930-åra og under krigen. Helse-Norge vil først merke dette rundt 2020.

Gapet på 2300 senger tilsvarer det samlede sengeantallet ved Ullevål universitetssykehus, St. Olavs Hospital og Haukeland universitetssykehus. En økt satsing på dagbehandlinger for andre aldersgrupper kan bidra til å løse problemet. På den måten frigjøres sengekapasitet slik at de eldre får plass. Presset på sykehusene kan dempes ved at de eldre ligger på sykehjem eller pasienthotell. En større satsing på hjemmebasert omsorg kan også være en løsning.