NYTT VEDOVNKONSEPT

SINTEF lanserer en ny type ovn som kun vil slippe ut 1/4 av forurensende partikler sammenlignet med det moderne, rentbrennende ovner gjør i dag. I løpet av tre år kan den nye ovnen være ferdigutviklet.

– Vi vil da komme hårfint under det som pelletsovner har av utslipp, sier Edvard Karlsvik (bildet t.v.) ved SINTEF Energiforsking. – Vedfyring har et stort energi- og miljøpotensial, og med mindre utslipp vil vedbrenning få større aksept. I dag bruker vi under halvparten av det som er mulig av skogsbrensel, men økte strømpriser og reduserte tømmerpriser holder på å endre dette.

Med større miljøvennlige gevinst betyr dette at bønder kan få et bedre næringsgrunnlag gjennom vedsalg, og at sikringen mot tørrår blir større når vi ikke blir så avhengige av strøm alene.