MED SENSOR I BELTET

Amerikanske oppdragsgivere vil at SINTEF skal lage et sensorbelte og et armbånd med display som skal benyttes til soldater for å overvåke ulike helseparametre. Ved å få direkte tilgang til data som hjerterate, respirasjon, grad av aktivitet og bevegelse samt oksygenmetning i blodet, er dette tenkt både som et forebyggende tiltak og som hjelp i en ulykkessituasjon.

– Man kan se for seg ulike scenarier, sier Ingrid Storruste Svagård ved SINTEF IKT, – men sensorene vil i alle tilfelle fungere som et støtteverktøy for ulike beslutninger. Sikkerhetsmessige hensyn kan blant annet spille inn. En demo av produktet vil foreligge om cirka ett år.