kontorbygg

NYTT GEMINISENTER ÅPNET

Geminisenter for elektrisk energi og energisystemer, er åpnet. Dette er det syvende i rekken. Geminisentrene er en ny og tettere samarbeidsform mellom NTNU og SINTEF. Senterne etableres for at samarbeidet skal bli mer synlig og tydelig, også for omverdenen. Det formelle samarbeidet skal også heve den faglige kvaliteten, og visjonen for senterne er å «være internasjonalt fremragende sammen». De syv Geminisenterne er etablert i fagområdene: Materialer og energi, Veg og samferdsel, Energiforsyning og klimatisering av bygninger, Anvendt kuldeteknikk, Marin konstruksjonsteknikk, Elektrisk energi og energisystemer, og Robust materialvalg og design – offshoreanvendelser.