NYE BØKER: FORSTÅ LASTENE

Per Kr. Larsen: «Konstruksjonsteknikk –

Laster og bæresystemer»

Tapir akademisk forlag

For å utforme bæresystemer for ulike bygningskonstruksjoner trengs kunnskap om for eksempel snølast og vindlast. Boka gir en innføring i generell konstruksjonsteknikk. Hovedvekten er lagt på å opparbeide en fysisk forståelse av hvordan lastene overføres gjennom bygningens ulike konstruksjonsdeler ned til fundamentene. Forfatteren er professor ved Institutt for konstruksjonsteknikk ved NTNU. Han har deltatt i standardisering innenfor stålkonstruksjoner, både nasjonalt og internasjonalt.