board room

HVILKEN LEDELSE ER BEST?

Hierarkisk organisasjon hvor arbeidet er delt inn i funksjoner som på samlebånd? Eller team og flatere struktur der hver ansatt utfører flere oppgaver og får mer ansvar?

Hva er best?

Sosiolog og dr.art. i teknovitenskap Berit Moltu har i sitt doktorgradsarbeid studert ulike ledelseskonsepter. Hun har kommet fram til at det ikke bare er nyttig å vurdere arbeidsorganisering ut fra om modellene er gode eller dårligere, men heller ut fra måten de blir brukt på. Ledelseskonsepter endrer nemlig innhold avhengig av aktørene som bruker det, og hvor de bruker det.

Moltu har hatt et humanistisk blikk på hvordan ledelseskonsept blir tatt i bruk i norske bedrifter. Hun har studert spesielt det nordamerikanske ledelseskonseptet Business Process Reengineering, den mest brukte organisasjonsoppskriften på hele 1990-tallet. Moltu slår fast at denne teamorienterte måten å lede en bedrift på, ikke er så trendy og motepreget som kritikere hevder.

Graden er tatt ved Institutt for tverrfaglige studier ved NTNU. I dag er Moltu ansatt som forsker ved SINTEF Teknologiledelse.