Laksefarm

HMS I FISKEOPPDRETT

• I høst arrangerer Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) og SINTEF en workshop med HMS i sjøbasert fiskeoppdrett som tema. Workshopen arrangeres i Bodø i september og Bergen i oktober.

Der vil deltakerne få presentert resultatene fra forskningsprosjektet «HMS i havbruk – Risikoanalyse og tiltaksvurdering med fokus på personell og teknologi i fiskeoppdrettsanlegg ». Gjennom prosjektet ble det gjennomført risikokartlegging på seks oppdrettsanlegg. I tillegg ble metoden for riskokartlegging evaluert og tilpasset oppdrettsnæringa.

Deltakerne på workshopen vil få en grundig innføring i denne metoden, slik at deltakerne fra næringa selv kan ta den i bruk på sin egen arbeidsplass. Målet er å komme et steg videre i arbeidet med å skape en tryggere arbeidssituasjon innenfor oppdrettsnæringa. Rapporten fra forskningsprosjektet kan lastes ned fra www.tekmar.no. Opplysninger om workshopen finnes på www.fhl.no .