FISKEEKSPORT PÅ SKIP

Begrensninger på veinettet vil ikke legge noe tak på den framtidige norske ferskfisk-eksporten. Middels hurtiggående skip fra Vestlandet til Kontinentet er et konkurransedyktig alternativ til trailere, viser analyser som SINTEF og norske industriselskaper står bak. SINTEF pluss flere norske sjømateksportører og rederier har gått sammen om et prosjekt, der aktørene utreder muligheten for å transportere fersk norsk sjømat sjøveien til Kontinentet. Prosjektet støttes økonomisk av Norges forskningsråd og Rederiforbundet. Konklusjonene så langt viser at: skipstransport vil gi kortere transporttid enn bil, skip er konkurransedyktig med bil også på transportkostnader ved mindre enn 50 prosent kapasitetsutnyttelse, en hastighet på 22 til 28 knop vil gi god stabilitet – det vil si lite risting på den følsomme lasten.