CO2-BASERT KJØLING

Etter et intenst fireårig forsknings- og utviklingsprogram har The Coca-Cola Company (TCCC) konkludert med at CO2- basert kjøling er beste alternativ å ta i bruk i selskapets ni millioner kjølere og automater rundt om i verden.

Kjempejobben med å skifte ut HFK med CO2 vil ta tid, men lovende prototyper er allerede laget. Fram til nå er HFK-stoffer som f.eks. R-134a blitt benyttet som kjølemedium – stoffer med en drivhuseffekt som er 1000-3000 ganger sterkere enn CO2.

Å benytte CO2 som kuldemedium handler om teknologi som professor Gustav Lorentzen (1915-95) ved NTNU unnfanget for drøyt 15 år siden. CO2-en hentes bare ut og gjenbrukes fra våre omgivelser, og utgjør dermed ikke noe ekstra utslipp til atmosfæren. SINTEF har deltatt i gruppen som gjorde de aller første vurderingene av CO2-bruk for TCCC.

– Vi har hatt et skap i laboratoriet som vi bygde om fra å gå på HFK til å gå på CO2, forklarer Petter Nekså ved SINTEF Energiforskning, – og på dette har vi kjørt en rekke energimessige tester.