Blueprint av oljerigg

BETONGKONSTRUKSJONENE LEVER

Det norske oljemiljøet trodde Troll A-plattformen var den siste betong-plattformen, og i forskningsmiljøene har aktivitetene på betongkonstruksjoner blitt lagt ned. Men Aker Kværner har holdt den gamle kompetansen intakt, utviklet nye konsepter, og tviholdt på kontakten med det øvrige betongmiljøet i Norge. Nå vokser interessen for betongplattformer hos verdens oljeselskaper. Teknologi som var brukbar for tøffe forhold i Nordsjøen, viser seg å kunne brukes andre steder. Årsaken er at oljeindustrien flytter inn i stadig mer ugjestmilde områder, og at et nytt konsept for lagring av LNG (flytende naturgass) har fanget interesse. Ved store oppdrag kontakter Aker Kværner SINTEF med tanke på tester og dokumentasjon, og forskerne og laborantene ved avd. for Betong har for tiden så mange oppdrag at laboratoriet i perioder er bemannet «24 timer i døgnet». Eksempler på byggeprosjekter er tre betongplattformer utenfor Sakhalin-halvøya i Beringstredet, fire store LNGtanker på Melkøya, og et flytende LNG-lagringsanlegg som skal bygges i Spania og slepes til Adriaterhavet hvor den vil stå utenfor kysten av Italia. Tilsvarende anlegg er også planlagt bygd i Mexicogulfen og utenfor kysten av California.