Planlegging på gråpapir

Forskere fra SINTEF hjelper Statens vegvesen med å planlegge Norges største veiprosjekt – motorveien fra Akershus’ grense til Svinesund.

Etter Nasjonal Transportplan skulle E6 gjennom Østfold vært ferdig utbygget med fire felt i 2009, men høy ulykkesbelastning og mye kø har ført til at Stortinget ønsker å framskynde åpningen til høsten 2007.

Forskerne hjelper vegvesenet med å lage en komprimert framdriftsplan for å vurdere om det er praktisk mulig å få anleggsarbeidet ferdig til ønsket tidspunkt. Statens vegvesen har definert milepæler for parseller og delprosjekt, og et av de viktigst hjelpemidlene for forskerne i denne jobben har vært gråpapir i flak på 2×7 meter klistret opp på veggen i rekkefølge og med prosjektdeltakernes beskrivelse av aktiviteter i forkant av hver milepæl. I etterkant ble alt papirarbeidet ført inn på såkalt PERT-diagram – en form for framdriftsplan med indre logikk. I løpet av våren skal planen legges fram for Statens Vegvesen og involverte departement.