NYE BØKER: Tussar og jern

Arne Espelund: «Jernet i Vest-Telemark

– der tussane rådde grunnen» Arketype forlag

Professor emeritus i metallurgi, Arne Espelund, har arbeidd med jernframstillingas historie i mange år. Nå har han tatt for seg jernproduksjon i vestre del av Telemark, der det finst spor etter slik verksemd heilt tilbake til tida rundt Kristi fødsel. I den nyaste boka si trekker forfattaren linjene heilt tilbake til antikkens Hellas. Han tar også for seg kva norrøne skrifter seier om jernframstilling, korleis vi finn spor etter denne verksemda i stadnamn, og syner korleis jernvinna kan knyttes saman med norsk folketru.