NYE BØKER: Lærebøker som nasjonsbyggere

Svein Lorentzen: «Ja, vi elsker… Skolebøkene i den norske nasjonsbyggingsprosessen, 1814-2000» Utgitt av Høgskulen i Volda

Norsk nasjonalfølelse er på mange måter et ganske nytt fenomen. Det vi kaller nasjonsbygginga her til lands, kom for fullt i årene etter 1814, og mange mener den pågår den dag i dag. Prosjektet «Utdanning som nasjonsbygging» har som mål å studere aspekter ved den rollen utdanningen har hatt i norsk nasjonsbygging i alle disse årene. Svein Lorentzen, professor ved NTNUs Program for lærerutdanning, har som en del av dette prosjektet tatt for seg norske skolebøker gjennom nesten 200 år. I «Ja, vi elsker…» ser han på hvordan lærebøker i historie og samfunnsfag, og til dels lesebøker, har fungert som aktive agenter i en lang nasjonsbyggingsprosess. Spørsmålet forfatteren stiller – og besvarer, er: hvor aktive, og på hvilke måter?