Klimautslipp Miljødugnad på sokkelen

Innen 2010 skal Norge redusere sine VOC-utslipp (fordampet råolje)med 44 prosent i forhold til 2000-nivået. Store deler av den regninga går til oljebransjen: De slipper årlig ut mer enn 200 ktonn av gassen som forårsaker både smog, varmere klima og bakkenær ozon. Utslippene skjer under lasting og lossing av råolje på sokkelen.

SINTEF jobber nå tett med bransjen om utvikling og testing av teknologi som reduserer utslippet av den flyktige gassen.

Målet er å redusere NMVOC- forurensinga (VOC minus metan) på sokkelen med hele 78 prosent. Målingene og beregningene som ligger til grunn for «utslippsprognosene», er også gjort av SINTEF.