PRIS FOR VINDU MOT KROPPENS INDRE

En medisinsk oppfinnelse utviklet av kirurger, forskere og teknologer ved SINTEF, NTNU og St. Olavs Hospital i Trondheim, har fått en av Europas gjeveste forskningspriser innenfor medisinsk teknologi.

Prisen ble delt ut i regi av European Association for Endoscopic Surgery (EAES) under en kongress i Barcelona, Spania.

Samarbeidspartnerne i Trondheim fikk prisen for sin videreutvikling av et medisinskteknisk kirurgiverktøy, som de også fikk førsteprisen for i fjor. Utstyret benyttes under såkalt kikkhullskirurgi, og gir kirurgen tredimensjonale bilder av pasientens indre anatomi, samt bilder av blodårer og strukturer som ligger gjemt under det som er synlig.

Hullet det opereres gjennom, er ikke større enn én centimeter. Utstyret består av avansert programvare, bilder tatt med ulike medisinske bildeteknikkerog et kamera plassert på kirurgens operasjonsverktøy. Teknologien har gjort kikkhullskirurgi til en tryggere og bedre operasjonsmetode og gjør denne typen operasjoner mer anvendelig, også innen kreftkirurgi. Prosjektet ble valgt ut som det beste av 2000 europeiske og japanske forskningsprosjekter.