NYE BØKER: Norsk vannkraft i 17 bind

«Hydropower Development 1-17»

Institutt for vann- og miljøteknikk, NTNU

Norsk vannkraftekspertise er sikret for ettertida: Store deler av kunnskapen en nå samlet i en bokserie på hele 17 bind. Heftene er tematisk lagt opp, og representerer et vidt spenn. Ett hefte omhandler miljømessige virkninger, et annet landskapsdesign, men de fleste dreier seg om tekniske temaer som damkonstruksjoner, turbiner og overføringslinjer.

Vassbyggmiljøet har lange tradisjoner for samarbeid med utviklingsland, og mange av heftene i serien vil bli brukt som lærebøker ved universiteter i Norges samarbeidsland. Andre av heftene er mer egnet som oppslagsverk.I alt 30 forfattere, mange av dem fra NTNU og Sintef, har bidratt til serien.