Leker fram god design

De hadde en visjon som inneholdt skinnende diamanter og ildsprutende vulkaner. Resultatet ble et vin- og smårettbrett for selskapsløver, og et tårn til å putte brettene i.

Belysningen er dempet, behagelig musikk spilles i bakgrunnen. På podiet serveres vin og tapas, og festdeltagerne vandrer ubesværet rundt og hilser på hverandre.

Ingen strever med å holde orden på drikke og mat samtidig. Partypaletten holder nemlig alt på ett brett og sørger for at festen går som en lek.

For stramme rammer

Ingrid Wist Langmoen og Karianne Moen viser hvordan partypaletten kan brukes

Ingrid Wist Langmoen og Karianne Moen viser hvordan partypaletten kan brukes

Festdeltagerne er egentlig studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Fest-scenarioet er en del av eksamenspresentasjonen i kurset Idé og improvisasjon i design.

Lærer Erik Lerdahl mener norske produktdesignere jobber etter for stramme og analytiske metoder. Han vil lære studentene å tenke nytt.

I februar fikk de 15 studentene, fordelt på tre grupper, i oppdrag å utvikle et produkt knyttet til mat og drikke. Resultatet har blitt partypaletten, en flaskeholder til å henge i kjøleskapet og en bolle som man både kan koke og servere mat i.

Erik Lerdahl

Erik Lerdahl

Skaper med kroppen

To av produktene er så gode at Lerdahl mener de bør kommersialiseres. Det betyr ikke at eksamenskarakteren er sikret: På dette kurset teller nemlig prosessen og presentasjonen like mye som selve produktet.

I sin doktorgrad ved NTNU utviklet Lerdahl en ny metodikk hvor hele kroppen og rommet inngår som en del av prosessen fram til et ferdig produkt.

– De sitter ikke bare rundt et bord og jobber, men bruker kroppen og skifter hele tida mellom lek og analytisk tenkning. Det har hjulpet dem i å slippe seg mer løs og bli mer impulsive, mener Lerdahl.

Tegner i blinde

For utenforstående høres det sikkert rart ut: Studentene har tegnet i blinde og de har laget stemningsskulpturer med kroppene. De har lett etter fine ord og bilder som skulle passe til et produkt de ennå ikke hadde tenkt ut, og klistret dem på plakater. De har laget tankekart og skrevet ideer på post-it-lapper som andre i gruppa har jobbet videre på.

De første ukene tvilte studentene på at de i det hele tatt ville komme fram til et produkt. Nå er de begeistret for den nye måten å jobbe på.

Bolle som kan brukes både til koking og servering.

Bolle som kan brukes både til koking og servering.

Selger opplevelser

– Vi er vant til å tenke analytisk hele tida. Å blant annet skulle bruke kroppen i en slik sammenheng føltes veldig rart i begynnelsen. Men den løse stemningen i gruppen førte til at det var lett å slenge ut ideer, og vi endte opp med mange flere konsepter enn vi ville gjort med den vanlige metoden, mener maskinstudent Karianne Moen.

– Det handler om å spille på sanselighet, om å selge opplevelser. Ved å tenke så bredt får man et mer komplett produkt, legger arkitektstudent Jørgen Aukrust til.

Kveler motivasjonen

Lerdahls kjepphest er å la studentene jobbe mest mulig fritt i startfasen. Han hevder tradisjonelle metoder dreper de nye og spennende ideene allerede før de blir født.

– Ved å komme med en liste med krav som produktet skal tilfredsstille allerede før idéutviklingen, får man som regel forventet resultat. Men slike stramme rammer kan også kvele motivasjonen og føre til at studentene låser seg til én løsning for tidlig.

Nytenkeren understreker at det er viktig å hele tiden skifte mellom et abstrakt og et konkret perspektiv. Faktorer som skal sikre et optimalt produkt med hensyn til blant annet pris og produksjon, må også trekkes inn, men først et stykke uti prosessen.

Flaskeholderen holder orden i kjøleskapet.

Flaskeholderen holder orden i kjøleskapet.

Visjonen om epler

Førsteamanuensen, som til daglig underviser ved Kunsthøgskolen i Oslo, påpeker at helhetsopplevelsen rundt et produkt blir stadig viktigere. Derfor oppfordrer han studentene til å begynne med å tenke ut hvilke verdier de vil knytte til produktet, og hvilke visjoner det skal gi.

Visjonen om duggfriske epler var et viktig utgangspunkt for den hengende flaskeholderen. Flaskene henger der som fristende epler, klare til å plukkes fra treet. Lyden når flaskeåpneren fjerner korken og frigjør kullsyren skaper assosiasjoner om den første biten i et sprøtt eple.

Lettere å selge ideene

Lerdahl tror det er en stor fordel å ha en klar visjon når man skal selge et produkt.

– Studentene har et utvidet språk, hvor de også bruker kroppen, som gjør dem i stand til å uttrykke ønskede verdier og opplevelser. Dermed blir det også lettere for dem å kommunisere med andre aktører, og blant annet drive innsalg av ideer.