KYBERNETIKK JUBILERER

Arne Asphjell og Anne Kristine Børresen

Institutt for teknisk kybernetikk ved NTNU fyller femti år i høst. Jubileumsheftet beskriver bl.a. byggingen av Diana, analogregnemaskinen som er en milepæl i trøndersk datahistorie. Instituttet har alltid hatt et nært samarbeid med industrien og gitt opphav til flere nye bedrifter og produkter. Et spennende kapittel i instituttets historie er kybernetikk anvendt på biologiske systemer, bl.a. styring av fisk. Det fruktbare samarbeidet mellom det medisinske og det marintekniske miljø er også beskrevet. Heftet inneholder komplette lister over alle doktorgrader og hovedoppgaver som er utført ved instituttet i løpet av femti år – lister som gir en god oversikt over den faglige aktiviteten.