Her er lavenergi-kontoret

Et av landets grønneste kontorbygg har reist seg – på tegnebrettet. Datasimuleringer ved SINTEF viser at det planlagte bygget i Nydalen i Oslo vil få et årlig energiforbruk på rundt 80 kilowattimer per kvadratmeter. Det er en tredel av gjennomsnittet for norske kontorbygg. Resept: God gammeldags byggeskikk!

Energisparingen er i hovedsak et resultat av bygningskroppens utforming. Nøkkelen er gjenbruk av velkjente prinsipper fra byggeskikken som gjaldt fram til 1950-tallet, kombinert med bruk av moderne styringssystemer og avanserte datasimuleringer.

– I tillegg har vi blant annet brukt superisolerende vinduer og en godt isolert konstruksjon uten kuldebroer, forklarer SINTEFs Tor Helge Dokka, overordnet konsulent for den grønne delen av byggets utforming.

Inneklima i høysetet

Sluttresultat: Et bygg som ikke trenger kjøletekniske installasjoner og kun behøver et minimum av installasjoner til oppvarming og ventilasjon. Men det betyr verken at leietakerne skal svette, fryse eller slite med dårlig innemiljø.

– Komfort og inneklima blir minst like bra som i andre kontorbygg, og byggekostnadene blir ikke høyere, forsikrer Dokka.

Flere bygningstekniske trekk som i gamle dager ble brukt i oppvarmings-, kjøle- og ventilasjonsøyemed, får sin renessanse i nybygget (se figuren):

Bygningsintegrert ventilasjon: Ventilasjonsluft fraktes i hovedsak ved hjelp av naturlige drivkrefter. Luft forvarmes/kjøles av en kulvert med sval og stabil temperatur .

Stor takhøyde: Varm og dårlig luft samler seg under taket. Gir bedre luftkvalitet og behagelig temperatur. Muliggjør reduksjon i tilført luftmengde. Derfor blir det også mindre ventilasjonsluft å varme opp vinterstid.

Tung og «treg» bygningsmasse: Ikke-innkledde himlinger og gulv av betong fungerer som varmelager. Gir stabil innetemperatur. Reduserer behov for oppvarming og kjøling.

Høyt plasserte vinduer: Bringer mer dagslys lenger inn i rommet og reduserer dermed behovet for kunstig belysning.

Kontorer sluker energi

Mens energiforbruket per kvadramteter har sunket de siste tiårene i boliger, har utviklingen i yrkesbygg vært motsatt. Ifølge Tor Helge Dokka skyldes dette trolig økte krav til komfort, økt krav til luftskifte samt ufornuftig bruk av glassarkitektur.

– I bygget i Nydalen bruker vi glass med fornuft. Komforten sikrer vi trass lavt energiforbruk. Behovet for luftskiftet er redusert blant annet fordi vi konsekvent vil bruke bygningsmaterialer med lite avgassing, sier Dokka.

Det 2850 kvadratmeter store kontorkomplekset er ferdig prosjektert av norske arkitekter og konsulenter. Byggherren – eiendomsselskapet Avantor – vil oppføre utleiebygget i Nydalen i Oslo så snart leiemarkedet i Oslo tilsier mer bygging.

Den grønne byggfilosofien er realisert som et ledd i Norges forskningsråds prosjekt «Passiv klimatisering», der SINTEF er prosjektleder og Avantor er blant deltakerne.

Det er alt mulig å konstruere bygg som er helt selvforsynte med energi, men det medfører pr. i dag høye kostnader.

– Derimot lar det seg gjøre å få til kostnadseffektive løsninger for bygg som er nesten selvforsynte med energi, sier Tor Helge Dokka. Resultatene fra prosjektet i Nydalen og annen beslektet forskning ved SINTEF og NTNU legges fram på et seminar i Oslo 5. mai med flere internasjonalt kjente forelesere.

Av Svein Tønseth