GEMINI FOR DE UNGE

I høst gir vi ut en spesialutgave av Gemini myntet på de unge. Det utgis i sin helhet av NTNU og har som mål å skape fascinasjon og interesse for realfag og forskning generelt, og dermed også bidra til å styrke rekrutteringen til realfagene. Målgruppen er unge fra 15-17 år, og opplaget er på 85 000 eksemplarer.

Det er mulig å bestille klassesett /enkelteksemplarer ved å e-poste [email protected] eller ringe 73 59 53 21. Ungdomsutgaven inngår ikke i rekken av Geminiutgivelser våre abonnenter får i posten.