Laksefarm

Framtidas innfrysing

Bedriften Global Fish i Hjørungavåg har tatt i bruk det aller siste på markedet innenfor pakking og innfrysing av fisk som sild og makrell.

Bak nyvinningen ligger et prosjekt der Forskningsrådet, Innovasjon Norge og fiskerinæringen står bak. SINTEF har bidratt med forskning rundt innfrysingstiden.

I utgangspunktet tok det 20 timer å fyse ned 20 kilo fisk pakket i kartong. Forskerne har nå jobbet fram optimale betingelser rundt størrelse, luftstrøm og energitap for en innfrysingstunnel som fisken følger. Alt må fryse like fort slik at det kan taes fortløpende ut av tunnelen etter en fast tid. Forskerne har også vurdert hvilken effekt ulik emballasje har på frysetiden, og sammen med emballasjeprodusent Tommen Gram er ny type plastfilm utviklet. Innfrysingstiden gjennom tunnelen er halvert og energikostnadene redusert med 30 prosent.