Bedre jernmalmpellets

LKAB (svensk produsent av jernmalmprodukter) bygget i 1997 en pilotmasovn i Luleå, Sverige for å kunne utvikle bedre jernmalmpellets for stålindustrien.

I denne pilotovnen skjer det opptil flere kjøringer (6-10 uker) per år. Under og etter disse testene tas det prøver på ulike nivåer i ovnen for å finne ut hvordan pelletsen oppfører seg.

SINTEF Materialer og kjemi har i samarbeid med LKAB analysert mange tusen pelletsprøver fra pilotmasovnen og lagt inn all informasjon i en database. Gjennom å koble databasen til et visualiseringsprogram utviklet ved SINTEF, kan dermed LKAB få muligheter til å «se» disse dataene på en svært oversiktlig måte.