SINTEF med kontor i kina

Gjennom selskapet SINOR AS skal nå SINTEF-gruppen introduseres med et representasjonskontor i Kina. Det er allerede gjort en rekke framstøt. Mye av interessen peker mot olje og gass-sektoren, miljø, skipskonstruksjon og sikkerhet, men det er også følere innenfor renovasjon og HMS-systemer. Flere ulykker med brann på kinesiske oljeplattformer har for eksempel synliggjort manglende løsninger for brannslukking.

– Kina er en ideell samarbeidspartner for Norge, sier adm. dir. i SINOR, Morten Tangen (t.v. i bildet, sammen med SINTEFs Sverre Aam og Xiao Ying Gao). – Tradisjonelt har lave arbeidskostnader vært viktig motivasjon for utenlandske selskaper som etablerer seg i Kina. Men landet er i en konstant fase av endring.

Den siste tiden har økonomien – foruten sterk vekst – vært preget av etterspørsel etter nye ledende teknologier samt etablering av store venture-selskaper som vokser fram og støtter denne utviklingen. I Norge er det på mange måter omvendt. Vi har ledende teknologier, men lite risikovillig kapital. Mulighetene er derfor store.