NYE BØKER: Håndbok for IT-bedrifter

Tore Dybå, Torgeir Dingsøyr og Nils Brede Mo: «Praktisk prosessforbedring – en håndbok for IT-bedrifter», Fagbokforlaget.

Dette er en praktisk håndbok for små og mellomstore IT-bedrifter som ønsker å komme i gang med systematisk forbedringsarbeid. Hver dag møter IT-bedriftene krav om raskere, bedre og billigere løsninger. Kundens forventinger skal tilfredstilles i en verden der stadige

endringer er regelen heller enn unntaket.

Forfatterne tror en løsning er å dele kunnskap og erfaring, og har laget en praktisk bok basert på eget forbedringsarbeid i en lang rekke bedrifter de siste årene. Metodene og teknikkene i boka er utprøvd i praksis og har vist seg enkle å bruke, samtidig som de kan skaleres etter behov. Ledere og medarbeidere får nyttige tips for å komme raskt i gang. Studenter som ønsker en praktisk rettet innføring i prosessforbedring, vil også finne boka nyttig. Boka kom ut på norsk for to år siden og trykkes nå på engelsk på forlaget Elcevier.