Ny bedrift: Enkel beregning av brudd

Et enormt antall rørledninger vil bli lagt under havoverflata de neste titalls årene. Da er det viktig at disse rørene ikke sprekker og skaper miljøfarlige lekkasjer.

Dagens prosedyrer for å beregne sannsynligheten for at brudd eller kollaps skal oppstå, er kompliserte og ressurskrevende. Nå har LINKftr AS lagd en software som enkelt kan beregne når sprekker blir farlige. Programmet kan ta i betraktning mange forhold som virker inn på sannsynligheten for brudd, uten tidkrevende ekspertberegninger.

Konstruktøren av røret kan belaste røret akkurat som han eller hun er vant til. Hvordan røret oppfører seg ved ulike påkjenninger og materialer, vises grafisk på datamaskinen. Med noen få tastetrykk kan brukeren endre geometri, sprekkstørrelse eller materialegenskaper, og se hvilke konsekvenser dette får.

Fire oljeselskap har allerede vist interesse for programmet. Men bedriften ser anvendelsesmuligheter langt ut over oljeindustrien. Systemet kan nemlig brukes på enhver konstruksjon som kan slå sprekker. Bak den nye bedriften LINKftr AS står NTNUere fra de to fagmiljøene konstruksjonsteknikk og materialteknologi, sammen med SINTEF Materialteknologi. Daglig leder er Christian Thaulow ved Institutt for produktutvikling og materialer ved NTNU.