MINIPORTRETTET: Torbjørn Nielsen

Hva forsker du på nå?

Produksjon av strøm har blitt helt annerledes etter at kraftmarkedet ble sluppet løs. Kraftproduserende turbiner slås oftere av og på, og er utsatt for større variasjoner under drift. Jeg forsker blant annet på hvordan turbinene oppfører seg når de blir utsatt for denne råkjøringen.

Hvilket forskningsprosjekt ville du satt i gang dersom du fikk 5 millioner kroner?

Grunnforskning innenfor hydrauliske strømningsmaskiner: Strømningene internt i turbinkanaler, spesielt utenfor normale driftsområder. Erosjon som følge av sand og kavitasjon.

Hva fikk deg til å velge forskeryrket?

Tilsynelatende en serie med tilfeldigheter. Jeg synes det er utfordrende å jobbe med ting jeg ikke forstår, og så har jeg vel hoppet på de togene som har passert.

Hvilket spørsmål skulle du gjerne hatt svar på?

Det er mye jeg lurer på, men vet ikke om jeg ville akseptert å få svaret sånn uten videre. Prosessen med å finne svaret fascinerer kanskje like mye. Man har ofte et hint om hva som er svaret, men å påvise at det er sånn – det er det som er forskning.

Din siste «aha-opplevelse»?

Møtte nylig en afghaner i Kirkens Nødhjelp. Han fortalte om mye vann og grønne daler og stor interesse for små kraftverk i landet. Jeg hadde sett for meg Afghanistan som et ørkenland med kaktuser. Det bildet måtte jeg justere.