senior woman looking at husband who falled down with heart attack and dying

Knall og fall blant eldre

Måten du går på, kan avsløre mye nyttig om helsa di. I et laboratorium på St. Olavs Hospital pågår systematiske analyser av gangarter hos eldre som har vært utsatt for fall. Til dette brukes et elektronisk instrument som registrerer bevegelser (akselerometer) og en elektronisk gangmatte. Akselerometeret festes bak på ryggen på forsøkspersonene og avdekker hvordan de beveger seg i forskjellige situasjoner og under ulike omstendigheter. Gangmatta registrerer hvert enkelt fotavtrykk og forteller om fotstilling, skrittlengde, ganghastighet og hvordan foten belastes.

Til sammen gir dette informasjon som kan forklare årsaker til balanseproblemer og fall. Det kan for eksempel ha med synet å gjøre, svak muskulatur eller mental svikt, – ulike faktorer som krever forskjellige tiltak.

Informasjonen kan brukes til å skreddersy tiltak som forhindrer nye fall. Forsøkene bidrar også til å utvikle mer effektive undersøkelses- og behandlingsmetoder ved fallskader. Fallprosjektet er et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge og NTNU.