Fant gamle skipsvrak

På nesten 200 meters dybde utenfor Bud på Mørekysten har arkeologer fra NTNU oppdaget to gamle skipsvrak. Deler av det ene vraket er godt synlig, selv om det delvis er dekket av bunnsedimenter. Vraket er 60 meter langt. En rekke gjenstander er også synlige på bunnen, blant annet glassflasker, keramikk, porselen, deler av skipets rigg og kanoner. Skipsklokken (bildet) fra funnet er hentet opp. Inskripsjonen på denne angir årstallet 1745.

Arkeologene fant også et mindre vrak som antas å være fra omkring 1800. Funnene ble gjort i forbindelse med marinarkeologiske undersøkelser som NTNU har utført på oppdrag fra Norsk Hydro. Hensikten har vært å kartlegge rutene på havbunnen der Ormen Lange-prosjektet skal legge rørledninger. Arkeologene brukte blant annet en fjernstyrt undervannsfarkost for å undersøke havbunnen.