bygning design

40 % redusert energibehov

På Rosenborg i Trondheim skal det bygges 500 leiligheter de neste årene. Utbyggingen er et forsøksområde for redusert energibruk i boliger, og målet er å spare 40 prosent av energiforbruket sammenlignet med tilsvarende boliger.

Løsningen er å kombinere alt man i dag kjenner til av teknologi og tiltak for å redusere energibehov. Dette er ekstraisolering, forbedrede vinduer, glass i balkonger, fjernvarme for tappevannsoppvarming, energisparende hvitevarer m.m.

Det skal ikke være behov for romoppvarming, overskuddsvarme fra lys og elektriske artikler vil være nok – bortsett fra på riktig kalde dager. Med tanke på dette legges det opp til en ekstra varmekilde i alle leiligheter.