Sjøen

Verdens første saltkraftlaboratorium

Statkraft har i samarbeid med NTNU, SINTEF og Norges forskingsråd åpnet verdens første saltkraftlaboratorium på Sunndalsøra.

Laboratoriet skal brukes til forsking på saltkraftteknologi. Saltkraft er en ny og lovende energiteknologi som baserer seg på osmoseprinsippet. Det vil si at ferskvann trenger gjennom en membran og fortynner saltvannet som tilføres fra den andre siden. På denne måten blir det generert fortynnet sjøvann under høyt trykk som kan utnyttes til kraftproduksjon. Fra 1 m3/s ferskvann kan en produsere om lag 1 MW elektrisk kraft.

I laboratoriet på Sunndalsøra vil en teste ytelse, vedlikeholdsrutiner og levetid for membran i vann fra Aura kraftverk og Sunndalsfjorden. Dette er første skritt mot oppskalering.