Sikkerhetssprøyte til Kina

Årlig omkommer 1,3 millioner mennesker som følge av blodsmitte etter gjenbruk av sprøyter. På oppdrag fra Medsafe ASA utviklet SINTEF for en tid siden en sikkerhetssprøyte konstruert slik at nålen trekker seg inn i sprøyten etter at den er brukt.

Væsken i injeksjons-middelet løser opp en «alginatbolt» som blokkerer en fjær rundt nålen. Når bolten er borte, trekker fjæren nålen inn i sprøyten slik at den ikke kan brukes på nytt, eller at barn og renholdsarbeidere kan stikke seg på den.

Medsafe ASA har nå inngått en kontrakt med et større kinesisk firma om opprettelsen av et nytt firma og bygging av en fabrikk 30 mil nord for Beijing for å produsere sprøyter som dette. Først og fremst vil det bli levert sprøyter til Kina og Sørøst-Asia, men Japan og Europa er også mulige markeder. På sikt skal det produseres 300 millioner sprøyter i året.