Sikkerhet: 35 råd til dansk oljefelt

En gasseksplosjon på Gorm-feltet i den danske sektoren av Nordsjøen i mai 2001 førte til oppslag i dansk presse hvor det ble reist tvil om sikkerhetsforholdene på feltet. SINTEF ble engasjert av danske Energistyrelsen, som tilsvarer det norske Oljedirektoratet, for å gjøre en uavhengig undersøkelse.

Oppdraget gikk ut på å vurdere driftsoperatøren Mærsk Olie og Gas AS sitt vedlikeholdssystem for dekk og overbygg av flere plattformer på Gorm-feltet. I tillegg skulle sikkerhetsrelatert utstyr på plattformene inspiseres, vurderes og delvis testes.

SINTEF ble også bedt om å ta stilling til konkrete påstander om sikkerhetsforholdene, som hadde kommet fram i dansk presse.

Etter gjennomgangen konkluderte SINTEF i sin rapport med at Mærsk Olie og Gas AS kan være mye mer offensiv når det gjelder sikkerheten på Gorm-feltet, og la fram 35 konkrete anbefalinger til forbedringer. Rapporten er behandlet på regjeringshold i Danmark, og det er vedtatt at Energistyrelsen skal følge opp samtlige av SINTEFs anbefalinger.