Forskningssjefens fokus: Eldfrid Øfsti Øvstedal

Hva har fokus i miljøet ditt akkurat nå?

Vi arbeider med metoder og teknologi som kan fange opp og registrere informasjon om skader og helsetilstand for personer i krisesituasjoner.

I en større togulykke har f.eks. medisinsk hjelpepersonell akutt behov for trådløs, effektiv kommunikasjonsflyt mellom medisinsk personell, transportmedarbeidere og sykehus, så behandlingsleddet kan ta stilling til hva som trenges av nevrologer og operasjonsstuer. I dag noteres slik informasjon på lapper som festes på pasienten, noe som lett kan lede til misforståelser og dårlig informasjonsflyt.

Hvorfor er dette arbeidet viktig?

Hvis vi lykkes med å finne metoder og teknologi for å registrere informasjon ved store ulykker, kan vi redde mange menneskeliv. Vi har sterk tro på konseptet vårt «FieldCare» der sårede personer har en liten elektronisk «tag» rundt halsen som inneholder medisinsk ­informasjon om den enkelte.

På disse ID-taggene kan det også legges inn nye opplysninger på den sårede. Det medisinske personellet har – på sin side – små håndholdte PC-er (PDA).

Vi formulerer nå en søknad til EU for å komme ­videre i forskningen, og utvider konseptet til å omhandle krisesituasjoner generelt. Hjelpemannskap under en større skogbrann kan f.eks. benytte systemet for nyttig kommunikasjon seg imellom.