Lege på datamaskin

Elektronisk pasientjournal

I skarp konkurranse med andre universiteter har NTNU fått jobben med å utvikle elektronisk pasientjournal for Norge. Det er Forskningsrådet som har tatt initiativet til etableringen av et eget forsknings- og utviklingssenter for elektronisk pasientjournal, ved NTNU. Det nye ­senteret skal bidra til en bedre og mer effektiv helsetjeneste i samarbeid med de regionale helseforetakene og med relevante fag- og forskningsmiljøer. NTNU får fem millioner kroner årlig til satsingen i inntil fem år, med en evaluering etter tre år.