Trafikk

Trafikksikkerhet ut på anbud

Forskere ved SINTEF skal finne ut hva som skjer med trafikksikkerheten når transportsektoren settes ut på anbud. Dette skjer i EU-landene, noe som får ringvirkninger også i Norge, eksempelvis innen jernbanetrafikk.

Bakgrunnen for oppdraget er et prosjekt der SINTEF har kartlagt hvilken forskning som er gjort på konkurranseutsetting av transport – såkalt deregulering – i Europa og USA. Dette resulterte i en kunnskapsoversikt knyttet til transportsikkerhet og konkurranseutsetting.

Kunnskapsoversikten viser at fri konkurranse har ført til økt sikkerhet over tid i noen tilfeller, men den gir ingen svar på hvorfor og hvordan vi kan forbedre sikkerheten.

Nå har SINTEF fått ytterligere 2 millioner kroner fra Norges forskningsråd for å undersøke hva som har ført til økt trafikksikkerhet og til å finne ut hvordan land bør gjennomføre konkurranseutsetting i transportsektoren.