Skulptur som forandrer seg

Robotteknikk og ingeniørvitenskap skaper nye muligheter for bevegelig kunst. Du og omgivelsene avgjør hvordan den ferdige skulpturen til enhver tid skal se ut.

Først slik...

Først slik…

Av Synnøve Ressem

Tenk deg en skulptur som folder seg ut som en blomst når du slår på lyset om morgenen. Etter som dagen går og lyset forandrer seg i rommet, vil blomsten anta nye former. Hvis du tar på den, vil den kanskje forandre farge. Hvis den utsettes for ubehagelige lyder, vil den trekke seg unna. En slik utsmykning vil garantert bli lagt merke til og virke utfordrende for hele sanseapparatet.

Bevegelig kunst

Med dette bildet forklarer kybernetiker Amund Skavhaug ved NTNU om mulighetene som

...så slik...

…så slik…

blir tilgjengelige med et nytt verktøy for bevegelig kunst. I samarbeid med trondheimskunstneren Espen Gangvik har han utviklet en prototyp på en byggekloss som skal forene robotteknikk og kunstneriske uttrykk. Systemet skal tilføre kunstverket en fjerde dimensjon, tid, og gi vide muligheter for både interaktivitet og dynamiske bevegelser. En skulptur bygd med dette systemet, vil for eksempel kunne snurre rundt, brekke seg i to, folde seg ut eller trekke seg sammen ved påvirkning av lyd, lys eller berøring.

Intelligente byggeklosser

Byggeklossene består av rørdeler som kan settes sammen på forskjellige måter. Hver enhet har en datamaskin med egen intelligens, som kan motta beskjed om hva den skal gjøre.

...og så kanskje slik? HELT SOM DU VIL: Byggeklossene består av rørdeler som er satt sammen til en form. Skulpturen «Transformer» skal kunne forandre form og posisjon under påvirkning av publikum, som vist på denne dataanimasjonen. Illustrasjon: VISUAL KNOWLEDGE/Tor Åsmund Evjen

…og så kanskje slik?
HELT SOM DU VIL: Byggeklossene består av rørdeler som er satt sammen til en form. Skulpturen «Transformer» skal kunne forandre form og posisjon under påvirkning av publikum, som vist på denne dataanimasjonen.
Illustrasjon: VISUAL KNOWLEDGE/Tor Åsmund Evjen

Prosjektet har blitt et hjertebarn for Amund Skavhaug, som til daglig steller med embedded systems (innbygde datasystemer). Han forteller at utfordringene har vært mangesidige:

– Først jakten på komponenter som kan snakke sammen på en ønsket måte.

Dernest å finne et hensiktsmessig system for at kunstneren skal kunne anvende verktøyet i praksis.

Vanskelig materialvalg

Den elektro- og datatekniske løsningen er stort sett i boks. Nå gjenstår en rekke mekaniske og materialtekniske spørsmål. Hvordan skal for eksempel voldsomme krefter håndteres over store spenn, når objektet samtidig skal være i bevegelse? Materialet må være både lett, sterkt og bestandig for lys og varme. Skavhaug allierer seg med kolleger på fagfeltene maskin- og materialteknikk for å komme videre. Kunstneren bidrar fortsatt i prosessen og har bestemte ønsker om form og overflatestrukturer.

Matematikk og geometri

Prosjektets kunstner, Espen Gangvik, ble utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim i 1984 og er i dag daglig leder av stiftelsen Trondheim Elektroniske Kunstsenter. Skulpturene hans utformes ved hjelp av geometri og matematikk, der rom, masse og form i forhold til tid er sentrale tema. Objektene skal gjerne leses fra flere synsvinkler. I samarbeidet med Skavhaug videreføres disse ideene. Gangvik tar utgangspunkt fra skulpturen «11 kuber» fra 1998, som er et 3,5 meter høyt statisk «tårn» i stål. Den nye skulpturen skal hete «Transformer». Som navnet antyder, skal skulpturen kunne forandre både posisjoner og form under gitte betingelser.

Gangvik har hatt flere separatutstillinger, har vært representert ved en rekke kollektivutstillinger og har utsmykkingsarbeider i flere offentlige og private bygg.

Les mer om Espen Gangviks arbeider på: http://gangvik.no