INFO!

Lynrekord: Torsdag 17. juli var det 67 000 lynnedslag i Norge, mens uke 29 var den verste uka med tordenvær. Da det ble registrert ca 108 000 lynnedslag over Norge på lynweb’en til SINTEF Energiforskning. Registreringene bare i juli er flere enn alle registreringene i hele 2002.