Drap og intriger i bamseland

Hunnene parer seg i vilden sky, og hannene går over lik. I de svenske bjørneskogene er intriger, makt, forfølgelse og drap hverdagskost – i alle fall i paringstida. I kampens og brunstens hete dør enkelte år hele 40 prosent av bjørneungene. De fleste av dem blir drept av voksne hanner som vil erstatte dem med egenprodusert avkom. Det er avlsinstinktet som gjør bamsefar til draps­maskin, ifølge en ny avhandling om brunbjørnens strategier for å reprodusere seg selv.

Brunstige hunner beveger seg over store områder og parer seg med flere hanner for å spre usikkerhet omkring farskapet. En hannbjørn som vet at han kan være faren, vil nemlig ikke så lett ta risikoen på å drepe eget avkom. Bjørneungene utsettes imidlertid for fare når en hannbjørn blir skutt. Det åpner for utvidelse av leveområdet til andre hannbjørner, og flere ungedrap.

Det er dr.scient. Bjørn Dahle ved NTNU som har studert bjørneriket.