Trær og vær

Mens furutrær i Trøndelag vokser best i milde vintrer, har grana det annerledes: Den reagerer med dårlig vekst hvis vintertemperaturene blir for høye eller snødekket for lite. Det samme gjør furu i Finland – stikk motsatt sin norske artsfrende.

Det har Bård Øyvind Solberg funnet ut i sitt doktorgradsarbeid ved NTNU. Han har ved hjelp av treringserier undersøkt hvordan klimavariasjoner de siste 200 årene har påvirket veksten av gran og furu.

Men hvordan trærne responderer på slike variabler, avhenger av det herskende klimaet i perioden. Dermed kan man ikke mekanisk overføre resultatene fra en tidsperiode til en annen. Det er viktig kunnskap når man skal lage modeller som forutsier økosystemers reaksjon på framtidige klimaendringer.