Mobiltelefon og harddisk

Hva med et system som automatisk leser inn store mengder data i mobiltelefonen din?

Av Åse Dragland

Funksjonaliteten på mobiltelefonen har blitt forbedret med syvmilssteg de siste årene. Men fortsatt er det problematisk å få overført data fra et fysisk objekt inn på mobilen. Dette kan være data som navn og adresse på et visittkort, eller en web-adresse i en annonse. Med dagens mobiltelefoner må brukeren taste inn informasjonen manuelt. Nyere telefoner, derimot, inkluderer et kamera. Dette kan produsere bilder som analyseres raskt.

SINTEF har utviklet et system som legger til rette for at hundrevis av tegn kan overføres til kameraet ved at brukeren tar et enkelt bilde.

– Systemet vårt baserer seg på bruken av en spesielt laget todimensjonal strekkode som er trykt på det ønskede objektet. Vi har utviklet software for bildeanalyse som skriver ut strekkoden, tar bilde, analyserer dette og trekker ut inn­holdet i koden. Dette innholdet kan så videresendes til adresseboken, web-browseren eller spillmenyen i mobiltelefonen, sier Jens Thielemann ved SINTEF Elektronikk og kybernetikk.