Hydrogen på skjerm og lerret

I disse dager blir dokumentarfilmen «Veien til hydrogensamfunnet» klippet sammen. Filmen diskuterer de ulike politiske veiene mot et samfunn hvor hydrogen er viktigste energikilde og energibærer. Den problematiserer forutsetningene for at Norge kan bli et såkalt hydrogensamfunn, og tar opp spørsmålet med sentrale aktører innenfor forskning, industri og politikk.

Filmen lages med støtte fra Næringslivets Idéfond for NTNU, Institutt for

kunst- og medievitenskap og Teknologirådet. Håpet er at filmen blir vist på fjernsyn og i tillegg brukt i undervisningssammenheng.