SLO jeg av trakteren…?

Halvannen prosent av alle nordmenn plages til enhver tid av tvangslidelser: De får betydelige problemer i hverdagslivet fordi de “må” vaske hendene hvert femte minutt, eller sjekke kaffetrakteren tjue ganger før de går hjemmefra; eller fordi irrasjonelle tanker og fantasier tar all oppmerksomhet. Et nasjonalt forskningsprosjekt, som kom i gang i januar, har som mål å fange opp og hjelpe flere innenfor denne gruppen. Seks sjukehus deltar i prosjektet som ledes av stipendiat Bjarne Hansen ved NTNUs Institutt for nevromedisin.