Oljerør

NTNU og SINTEF gasser på

Utdannings- og forskningsmiljøet i Trondheim regner seg som det største gassrelaterte FoU-miljøet i Norge. 80 prosent av dagens sivilingeniører og dr.ing.-er i norsk gassrelatert industri er utdannet ved NTNU, og det utføres rundt 250 årsverk med strategisk og anvendt gassrelatert forskning ved NTNU/SINTEF.

Nå samler miljøet kreftene sine i det nye Senteret for gassteknisk forskning og utdanning, som åpnes 22. april av olje- og energiminister Einar Steensnæs. Senteret er av virtuell karakter, og en hovedutfordring blir å organisere fagfolkene slik at de drar større nytte av hverandre internt, samtidig som resultatene blir mer synlige utad.

Bjarne A. Foss leder NTNU-delen av senteret, mens Per Erling Frivik leder aktivitetene fra SINTEFs side. Det er opprettet en arbeidsgruppe på NTNU med kjente fagfolk som Arne Bredesen, Olav Bolland, Sigurd Skogstad og Jon Kleppe. Fra SINTEFs side styres arbeidet av forskningsdirektørene Sverre Aam fra Energiforskning, Age Stori fra Materialteknologi og Unni Steinsmo fra Kjemi.